TIN TỨC

28 Feb

THIRD PRIZE

Tôi mong muốn tái chế gỗ đã sử dụng để tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường và tôi đề cao tính thủ công. Sản phẩm Earth table được làm từ những mảnh gỗ ghép từ ba loại gỗ khác nhau đó là Walnut, Ash, và Poplar. Các mảnh gỗ dược ghép thành hình lục giác được xếp theo chiều kim đồng hồ. Sản phẩm có thể được tổ hợp để tăng diện tích hoặc cho những mục đích khác.

TIN TỨC LIÊN QUAN