Hoạt động Hội viên

Kết nối và chia sẻ

Hoàng Khương Cộng đồng HAWA đã có buổi chào đón hơn 40 doanh nghiệp hội viên mới, diễn ra sáng ngày 19/7, tại văn phòng HAWA. Đây là sự kiện

Xem thêm »

Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên

Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên cho các công ty đã giải thể hoặc có mong muốn ra khỏi Hội.Xem: Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên https://drive.google.com/file/d/0B0KepKsGL-mQQWdxU19iRXlMZ2M/preview

Xem thêm »