01/03/2022

CV các HH kiến nghị về việc thu phí cảng biển TP.HCM

Download File

06/09/2021

CV 12-21-Gui UBND TP Vv Ho tro Vacxin cho nganh Go

Download File

06/09/2021

Đề nghị UBND hỗ trợ Vacxin

Download File

07/08/2021

Hướng dẫn công tác vận chuyển- Luồng xanh

Download File

06/07/2021

CV11_Dang ky mua Vaccin phong Covid-19

Download File
HAWA

06/07/2021

Đăng ký mua Vacxin Covid

Download File
Chính phủ

09/06/2021

Liên Minh HH gửi PTT Lê Minh Khái về BHXH

Download File

08/05/2021

CV gửi thứ trưởng Bộ NN

Download File
Chính quyền địa phương

10/04/2021

kiến nghị sửa đổi văn bản 3252/UBND-ĐT

Download File