May 11, 2018

Tin ngành

Ngành gỗ giữ màu xanh

Khai thác gỗ rừng tự nhiên giảm từ 200 nghìn m3 năm 2011, xuống 89 nghìn m3 năm 2013. Năm 2017, Chính phủ đóng cửa rừng tự nhiên nhưng ngành

Xem thêm »