April 8, 2020

Hoạt động

Xây dựng môi trường làm việc số: Những bước khởi đầu thông minh

Việc ứng dụng chuyển đổi số vào môi trường làm việc giúp DN giảm tải tối đa nguồn nhân lực, thời gian nhưng hiệu quả công việc vẫn được đảm bảo, thậm chí đạt năng suất vượt bậc. Với sân chơi nhỏ hơn trong quá trình CĐS, “làm việc số” vẫn giữ được vai trò nền tảng và đặc biệt quan trọng với tình hình dịch bệnh hiện tại.

Xem thêm »