August 6, 2021

Sự kiện - hội thảo

[Hỗ Trợ Truyền Thông] Hội Thảo Trực Tuyến Chuyên Đề Chuyển Đổi Sổ Trong Ngành Sản Xuất

Theo Tổng Cục Thống Kê, Sản xuất công nghiệp trong quý II/2021 tăng trưởng khá, do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 11,45% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thặng dư ngành công nghiệp tăng 8,91%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,42%, cao hơn tốc độ tăng 5,06% của cùng kỳ năm 2020.

Xem thêm »