November 23, 2021

Sự kiện - hội thảo

[Hỗ trợ truyền thông] Webinar Sử dụng sản phẩm gỗ Nhật Bản năm 2021

Theo Hiệp hội Xuất khẩu gỗ Nhật Bản, tại hội thảo này, Công ty Emachu Mokuzai Co., Ltd. sẽ trình bày “Các thí dụ thực tiễn sử dụng vật liệu ngoại thất”, Công ty Life Design KABAYA , Inc. sẽ trình bày “Tiềm năng của nhà khung gỗ Nhật Bản tại Việt Nam”, Công ty Sobokuya Inc. sẽ trình bày “Gỗ và thiết kế của Nhật Bản”, trong đó giới thiệu các công nghệ và thí dụ thực tiễn sử dụng gỗ tuyết tùng và gỗ bách của Nhật Bản làm vật liệu ngoại thất, vật liệu nội thất, vật liệu kết cấu, v.v.

Xem thêm »