September 8, 2022

Hội thảo - Hội nghị

[Hội nghị] CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GỖ – SẢN XUẤT THÔNG MINH & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án “Phát triển mạng lưới CIO ngành gỗ, chế biến gỗ” là sáng kiến của Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), cùng sự phối hợp triển khai của Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV), với sự hỗ trợ kĩ thuật của Quỹ Châu Á (The Asia Foundation – TAF), hỗ trợ chuyên môn của Cộng đồng giám đốc Công nghệ thông tin Việt Nam (CIO Việt Nam), được công bố vào tháng 4 năm 2022.

Xem thêm »