Tin tức

Phát triển bền vững

CÂU CHUYỆN “NUÔI RỪNG”

Có quá nhiều niềm mong đợi khi một quyết sách lớn vừa được ban hành: “Phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng”. Như vậy, sau “Nuôi

Xem thêm »
Tin tức

[Hỗ trợ truyền thông] KÍNH MỜI QUÝ DN THAM DỰ TẬP HUẤN “HỆ THỐNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH (DDS) TRONG ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP VÀ KỸ NĂNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ, EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC THỊ TRƯỜNG BẮC Á”

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ thực hiện hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam”, do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp thực hiện với Bộ

Xem thêm »