CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ CHAILEASE

Chailease với hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam chuyên hỗ trợ dịch vụ tài chính liên quan đến máy móc ngành gỗ mà KHÔNG thế chấp BĐS với 2 hình thức chính là hỗ trợ vốn trực tiếp cho doanh nghiệp đầu tư máy móc (cũ lẫn mới) và cấp vốn lưu động dựa trên máy móc có sẵn tại nhà xưởng.