CÔNG TY CP HÙNG TRANG

HTF Holdings là Group 3 đơn vị thành viên: Swiftcons hoạt động ở lĩnh vực Chống thấm, sàn epoxy. Lion Workshop là Nhà sản xuất, nhà thầu Nội thất và Halogreen hoạt động thương mại về các sản phẩm xanh nhập khẩu là sơn Woca và gỗ Accoya.