CÔNG TY CP INTERLINK

Các dịch vụ vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu; giao nhận hàng hóa trong và ngoài nước. Dịch vụ đại lý tàu biển – đại lý vận tải đường biển – kiểm đếm hàng hóa. Đại lý container cho các hãng tàu. Dịch vụ khai thuê hải quan, làm thủ tục hải quan. Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. ủy thác mua bán hàng hóa. Kinh doanh vận tải đa phương thức.