CÔNG TY CP TEKCOM

Thành lập từ năm 2005, TEKCOM là đơn vị cung cấp giải pháp plywood và các sản phẩm liên quan, cung cấp cho nhiều đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế. Qua hơn một thập kỷ xây dựng và liên tục thách thức giới hạn với nhiều thăng trầm, TEKCOM luôn thử thách giới hạn bằng những sản phẩm bền vững, sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế nội thất, đáp ứng được nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế nội thất. Chính vì vậy, những sản phẩm của TEKCOM từng ngày trở nên hoàn thiện hơn, phù hợp với đa dạng nhu cầu từ thị trường.