CÔNG TY TNHH ÂU Á LIÊN HIỆP

sản xuất xuất khẩu. Thị trường chính là Nhật Bản. Một số ít bán nội địa thông qua tư vấn thiết kế và đại lý.