CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS VIETNAM

Tổ chức Global, ra đời từ năm 1828, có trụ sở Tại Pháp với hơn 1.600 văn phòng ở hơn 150 quốc gia, tổ chức đánh giá cấp chứng nhận FSC/PEFC/VFCS/EUTR…