CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐỒ HỌA SOLUCA

Tư vấn và triển khai hệ thống PDM/PLM của Mỹ và Đức. Kết nối bản vẽ và BOM đến các hệ thống khác (ERP/MES)