CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG

Công ty TNHH Xuất Khẩu UNI được thành lập từ năm 2011 tập trung vào mô hình xuất khẩu hàng hóa bằng đường tàu biển với sản lượng hàng trăm nghìn tấn mỗi năm. Sản phẩm chủ yếu là nguồn nguyên liệu xanh góp phần đáng kể vào sự thay đổi tư duy sử dụng nhiên liệu hóa chất bằng nguồn năng lượng với môi trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thể hiện được sức ảnh hưởng trên thị trường trong và ngoài nước ở những nhóm sản phẩm khác như Wood Residue tận dụng những sản phẩm dăm bào, mùn cưa từ các cơ sở nội thất gỗ, hỗ trợ tăng trưởng tỷ lệ xuất khẩu trên cả nước. Hay đối với mặt hàng Ván ép, nhu cầu nhập khẩu ở các quốc gia Đông Nam Á nói chung, các nước ngoài lãnh thổ châu Á nói riêng cũng đưa Uni Export đến gần hơn với thị trường giao dịch thương mại quốc tế trong suốt hơn 10 năm hoạt động.