CÔNG TY TNHH PANEL PLUS VIỆT NAM

Sản xuất các loại ván gỗ công nghiệp phần lớn từ cây cao su và các cây công nghiệp ngắn ngày khác để làm nguyên liệu sản xuất nội thất