CÔNG TY TNHH THIÊN THANH XUÂN LỘC

Hiện tại chúng tôi có 3 xưởng sản xuất với mỗi xưởng diện tích là 1ha/ xưởng