bước đi

Tin tức

Bước đi mới của gỗ mềm

Vân mịn, màu sắc sáng đẹp, thớ chắc, dễ chế tác và gia công, thuận lợi lắp đặt và vận chuyển… là những thế mạnh giúp gỗ mềm có thể

Xem thêm »