gỗ nhân tạo

Tin tức

Gỗ kỹ thuật lên ngôi

Thị trường gỗ kỹ thuật ước tính sẽ đạt 61,61 tỷ USD vào cuối năm 2033, mức dự đoán cho năm 2023 là 24,86 tỷ USD. Đức là quốc gia

Xem thêm »