phát triển bền vững

Tin tức

ESG và phát triển bền vững

Không có khung giá trị chung nào cho việc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Sự linh hoạt, trọng tâm và chiến lược của mỗi doanh nghiệp (DN)

Xem thêm »