Spoke Sofa

Tin tức

Thiết kế để sửa chữa

Bắt nguồn từ các nguyên tắc tuần hoàn, mục đích của Spoke Sofa là cung cấp một giải pháp thay thế cho những chiếc ghế sofa thông thường vốn “khét

Xem thêm »