xanh hóa

Tin ngành

Gỗ xẻ trong tiến trình xanh hóa

Bức tranh công nghiệp gỗ xẻ phản ánh thị trường nội thất toàn cầu. Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường gỗ xẻ hiện trị giá 751,77 triệu USD,

Xem thêm »