10/04/2021

kiến nghị sửa đổi văn bản 3252/UBND-ĐT

Download File

08/03/2021

Quyết định cách ly ý tế tập trung

Download File
Chính quyền địa phương

08/01/2021

Công văn đăng ký tiêm dịch vụ cho DN

Download File

04/12/2022

Đề nghị hỗ trợ tổ chức hội thảo phục hồi

Download File

04/12/2022

CV gửi Sở Công Thương mời ht 8/10

Download File

04/12/2022

Kế hoạch thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch

Download File