Chính quyền địa phương

10/04/2021

kiến nghị sửa đổi văn bản 3252/UBND-ĐT

Download File
Chính quyền địa phương

08/03/2021

Quyết định cách ly ý tế tập trung

Download File
Chính quyền địa phương

08/01/2021

Công văn đăng ký tiêm dịch vụ cho DN

Download File
Chính quyền địa phương

24/07/2024

Đề nghị hỗ trợ tổ chức hội thảo phục hồi

Download File
Chính quyền địa phương

24/07/2024

CV gửi Sở Công Thương mời ht 8/10

Download File
Chính quyền địa phương

24/07/2024

Kế hoạch thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch

Download File