Vì ngành chế biến gỗ và Thủ công mỹ nghệ Việt Nam phát triển bền vững

HAWA – Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. HCM thành lập năm 1991, là tổ chức tự nguyện và phi chính phủ với hơn 600 hội viên trải dải khắp nước, hoạt động trong lĩnh vực chế tác thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ và nội thất, thương mại, dịch vụ hỗ trợ. HAWA là hiệp hội chuyên ngành lớn và lâu đời nhất Việt Nam.

Sự kiện - Hội thảo

Tổng số hội viên

608

340

Chế biến gỗ

86

Thủ công
Mỹ Nghệ

182

Thương mại
Dịch vụ

Hội viên mới

Tin giao thương

Mã giao thương: 01.13.2022

Dịch vụ

Phát triển bền vững

Tin tức