HỘI MỸ NGHỆ & CHẾ BIẾN GỖ TP.HCM

HAWA – là tổ chức tự nguyện và phi chính phủ với hơn 600 hội viên trải dải khắp nước, hoạt động trong lĩnh vực chế tác thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ và nội thất, thương mại, dịch vụ hỗ trợ, …

Sự kiện - Hội thảo

Tin giao thương

Tổng số hội viên

615

339

Chế biến gỗ

86

Thủ công & Mỹ nghệ

190

Thương mại & Dịch vụ

Hội viên mới

Dịch vụ