June 21, 2017

Tin ngành

Kết quả của bắt tay chiến lược 3 bên

HAWA vừa tổng kết Khóa đào tạo Kỹ thuật chế biến gỗ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp chế biến gỗ. Đây là lần đầu tiên, HAWA thực hiện mô hình kết hợp giữa ba bên: Hiệp hội – Trường học – Doanh nghiệp để đào tạo nhân sự cho ngành.

Xem thêm »