July 10, 2021

Tin tức

CÔNG VĂN ĐÍNH CHÍNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VẮC XIN CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chiến lược tiếp cận nguồn Vaccine nhanh nhất cho toàn dân. Với mong muốn chung tay cùng chính phủ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn cung cấp vắc xin hợp pháp theo quy định của chính phủ khi có điều kiện. Ngày 31/5/2021 và 15/6/2021 HAWA đã ban hành hai thông báo về việc ghi nhận nhu cầu đăng ký vắc xin của các doanh nghiệp.

Xem thêm »