,

CÔNG VĂN ĐÍNH CHÍNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VẮC XIN CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Kính gửi quý Doanh nghiệp,

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chiến lược tiếp cận nguồn Vaccine nhanh nhất cho toàn dân. Với mong muốn chung tay cùng chính phủ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn cung cấp vắc xin hợp pháp theo quy định của chính phủ khi có điều kiện. Ngày 31/5/2021 và 15/6/2021 HAWA đã ban hành hai thông báo về việc ghi nhận nhu cầu đăng ký vắc xin của các doanh nghiệp.

Trong 2 công văn trên, chúng tôi đã có sự nhầm lẫn và thiếu sót khi thông báo ghi nhận đăng ký của các doanh nghiệp về việc “mua vắc xin”. Bằng Công văn này, HAWA xin đính chính: HAWA không phải là đơn vị thực hiện mua bán vắc xin mà chỉ cung cấp các thông tin, ghi nhận nhu cầu đăng ký tiêm chủng của hội viên và giúp các doanh nghiệp có chuẩn bị sẵn sàng để tiếp cận vắc xin ngay khi điều kiện cho phép.

Công văn đính chính về việc tổ chức đăng ký tiêm Vắc xin cho cộng đồng Doanh nhgiệp.

Xem đầy đủ tại đây

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác