December 10, 2021

Sự kiện - hội thảo

[Webinar] Chuyển đối số của DN ngành gỗ: Thực trạng, mức độ sẵn sàng & giải pháp

Chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng phát triển tất yếu và là nội dung được doanh nghiệp nhận thức như là “chìa khóa” của sự tồn tại và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện các hoạt động chuyển đổi số dưới diện tự phát, chưa bài bản, khiến hiệu quả chuyển đổi chưa cao và gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình thực thi.

Xem thêm »