,

Refesh training, hướng dẫn các bước từ khởi đầu tiếp cận công nghệ đột của TRUMPF

[See English version below]
? Bạn hãy dành thời gian để tham dự cùng chúng tôi buổi hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi TRUMPF Việt Nam vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 12, 2021 vào lúc 2:00-3:00 chiều (giờ Việt Nam) qua nền tảng Microsoft Teams.???Hãy nhanh tay đăng ký tại đây: https://forms.office.com/r/ZkBjRf4HgL hoặc scan QR code.
Buổi hội thảo chuyên sâu “Refesh training, hướng dẫn các bước từ khởi đầu tiếp cận công nghệ đột của TRUMPF” với các nội dung chính:
✔️Giới thiệu hệ thống chày cối đột của TRUMPF.
✔️Ứng dụng của TRUMPF Punch Guide trong vận hành.
✔️Cách tối ưu tuổi thọ của chày cối.
✔️Một số chày cối cho ứng dụng đặc biệt, TRUMPF sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.
Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liện hệ với chúng tôi:
TRUMPF Việt Nam.
?Email: [email protected]

?SAVE THE DATE to join the webinar hosted by TRUMPF Vietnam on Friday, December 17th, 2021 at 2:00-3:00 PM (Vietnam time zone) via Microsoft Teams platform. The intensive webinar “Refresh training, guidance for getting started with TRUMPF punching technology”. ???Register here: https://forms.office.com/r/ZkBjRf4HgL or scan QR code
Agenda:
✔️ Introduction of punching tool and TRUMPF punching concept.
✔️ How to use Mobile App “TRUMPF Punch Guide” in operation.
✔️ How to optimize the lifetime of punching tools
✔️ Punching tools for special applications, how TRUMPF can solve this for you!
For further information you can contact us:
TRUMPF Vietnam.
?Email: [email protected]

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác