October 31, 2022

Tin tức

Đoàn đại biểu Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam làm việc với các Hội ngành Gỗ

Sáng 28/10/2022 tại trụ sở HAWA, Anh Nguyễn Quốc Khanh – Chủ tịch HAWA, Anh Nguyễn Văn Liêm – Chủ tịch BIFA cùng các đại diện BCH HAWA đã đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam bao gồm Mr. Rafph Bean – Agricultural Counselor, Mr. Benjamin Petlock – Senior Agricultural Attache, Mr. Alexander Tatsis – Economic Section Chief, Mr. Kiet Vo – Senior Agricultural Specialist.

Xem thêm »