,

Australia giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam

Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam giảm trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Australia.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Australia nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong tháng 4/2022 đạt 133,7 triệu USD, tăng 8,3% so với tháng 4/2021. 4 tháng đầu năm 2022, Australia nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 592,2 triệu USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Australia giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường cung cấp lớn nhất là Trung Quốc, đạt 390 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2021, trị giá nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 65,9% tổng trị giá nhập khẩu.

Tiếp theo, kim ngạch nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường Việt Nam đạt 68,5 triệu USD, giảm 2%; từ Malaysia đạt 40,2 triệu USD, giảm 6,5%…

Trong khi đó, Australia tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường như: Indonesia, Thái Lan, Ba Lan, Đức, tuy nhiên, trị giá nhập khẩu từ các thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng thấp.

Ghế khung gỗ, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, đồ nội thất phòng ngủ là 3 mặt hàng chính Australia nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2022. Trong đó, dẫn đầu về trị giá là mặt hàng ghế khung gỗ đạt 229,4 triệu USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, đạt 204,8 triệu USD, tăng 8%; đồ nội thất phòng ngủ đạt 116,3 triệu USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Gỗ Việt

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác