Các Hiệp hội gỗ Việt Nam tuyên bố chung “Nói không với gỗ bất hợp pháp”

Ngày 26/5, các Hiệp hội gỗ tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Ngành gỗ Việt Nam nói không với gỗ bất hợp pháp” ngày 26/5 và cùng ra tuyên bố chung “nói không với gỗ bất hợp pháp” về sử dụng, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam và EU đã ký tắt Hiệp định VPA/FLEGT tại Bỉ vào ngày 11/5 với rất nhiều quy định trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp gỗ Việt Nam, trong đó cốt lõi nhất, sau khi Hiệp định có hiệu lực, các doanh nghiệp phải sử dụng, chế biến và xuất khẩu 100% gỗ hợp pháp.

Theo đó, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA), Hiệp hội Gỗ & Lâm Sản Bình Định (FPA Bình Định), Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) đã cùng ký vào bảng tuyên bố chung về việc sử dụng, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. (Xem chi tiết tại đây).

Ngoài ra, tại sự kiện, cộng đồng doanh nghiệp gỗ Việt Nam cũng cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung của bản tuyên bố này như: Hội gỗ Đồng Kỵ, Hộ gia đình làng nghề Liên Hà, Cty CP Chế biến Lâm sản Nam Định, Cty TNHH Hoàng Phát, Cty TNHH Hướng Mai, Cty CP Đầu tư và Phát triển Đồng Kỵ.

Sau hội thảo, VIFORES đã đại diện cho các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp gỗ trong cả nước đã gửi công văn đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị ban hành các cơ chế, chính sách về việc thực hiện hiệp định VPA/FLEGT để hỗ trợ và tạo điều kiện chuẩn bị cho cộng đồng doanh nghiệp gỗ Việt Nam thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Hiệp định. Đồng thời có cơ chế thông báo, cập nhật cho cộng đồng doanh nghiệp biết những thị trường ít rủi ro để nhập nguyên liệu gỗ; và có những biện pháp hữu hiệu nhằm ngân chặn các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc không minh bạch nhập vào Việt Nam.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác