Cập nhật Đạo luật Lacey Act & Hiệp định VPA/FLEGT

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) tổ chức Hội thảo:

“ Quy định của thị trường Hoa Kỳ và EU nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thị trường của các doanh nghiệp – Luật Lacey – Hoa Kỳ, VPA/Flegt, EUTR 995- EU”

Thời gian: 08:00 ngày 24/11/2017 (Thứ 6)

Địa điểm: Khách sạn Liberty – 17 Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và Lãnh đạo Hội Mỹ Nghệ & Chế Biến Gỗ TP.HCM (HAWA)

Hiện nay Chính phủ Hoa Kỳ đã có những cập nhật mới về luật Lacey sau khi Việt Nam kết thúc quá trình đàm phán ký tắt Hiệp định VPA/ FLEGT và những diễn biến mới trên thị trường.

Hội thảo lần này sẽ giúp các doanh nghiệp:

  • Cập nhật sự thay đổi về Đạo luật Lacey Act
  • Các bước triển khai để đảm bảo thực hiện VPA/FLEGT có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như thế nào?
  • Diễn biến thị trường và nguồn cung nguyên liệu trong nước

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự trước 20/11/2017 TẠI ĐÂY.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác