,

CÔNG TY GPIGROUP tại Mỹ tìm nhà máy cung cấp khung cửa bán thành phẩm

Mã giao thương: 102121

Thông qua TT Kỹ thuật Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp khu vực phía Nam (IDCS) công ty GPIGROUP tìm nhà máy cung cấp mặt khung cửa trong nhà bán thành phẩm với chi tiết như sau:
Thị trường xuất khẩu: Mỹ
Vật liệu: Gỗ thông hoặc gỗ tương đương của VN, sơn màu trắng (không chì)
Số lượng 4 conts/tháng và lâu dài

Giá FOB

Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối vui lòng phản hồi tại link: https://b24-ikxruv.bitrix24.site/crm_form18/
LH: Ms. Tuyết – [email protected] (Tel: ‎‎‎‎‎‎‎‎0989 707 936)

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác