CÔNG TY TNHH ERAI ĐÔNG NAM Á (ERAI ASIA) tìm source một số sản phẩm từ tre, cỏ bàng, mo cau… như sau:

  1. Ống hút cỏ (khô) và ống hút tre.
  2. Tô tre/ mo cau

 

Thông tin chi tiết DN vui lòng truy cập: https://hawa.vn/wp-content/uploads/2024/01/Sourcing-Bamboo-product-in-Vietnam.xlsx 

Liên hệ trực tiếp Ms. Khánh Vy: +84 909 445 722, [email protected]

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác