Đào tạo chuyên sâu VPA/FLEGT – Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS)

Ngày 12 tháng 12 năm 2017 vừa qua, với sự hợp tác và tài trợ từ WWF Việt Nam và RAFT, HAWA đã tổ chức thành công buổi đào tạo chuyên sâu về VPA/FLEGT – hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS).

Với sự kết thúc đàm phán của hiệp định VPA/FLEGT, hệ thống VNTLAS dự kiến sẽ chính thức được vận hành từ năm 2020. Bỏ qua tư tưởng chỉ những doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ vào EU mới cần quan tâm đến sự kiện này, khi VNTLAS được vận hành, tất cả các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh trong ngành đều chịu tác động. Chính vì vậy buổi đào tạo chuyên sâu giúp doanh nghiệp nhận định và hiểu rõ hơn về những vấn đề cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất khi hệ thống được vận hành. 

Ngoài ra, đây cũng là dịp để Hiệp hội và các cơ quan chức năng tiếp cận những thắc mắc, ý kiến thực tế từ doanh nghiệp để đáp ứng sự hỗ trợ nhanh và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Đường link tải tài liệu: https://hawa-24.bitrix24.com/~oLkAJ

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác