Đơn vị chứng nhận của Rainforest Alliance và NEPCon thông báo dự định sáp nhập

NEPCon (www.nepcon.org) và RA-Cert (đơn vị chứng nhận của Rainforest Alliance) thông báo sẽ sáp nhập trong năm nay. Hai bên đang trao đổi các điều khoản liên quan cho quá trình sáp nhập.

Tổ chức sau sáp nhập sẽ mang tên NEPCon và sẽ trở thành tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ chứng nhận lớn nhất thế giới. Tổ chức sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ mà cả NEPCon và RA-Cert hiện đang triển khai trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, thu mua có trách nhiệm, sinh khối, quản lý dấu chân cacbon và du lịch.

Peter Feilberg, Giám đốc Điều hành của NEPCon nói, “NEPCon và RA-Cert cùng chia sẻ những giá trị giống nhau, gồm cam kết về sự tín nhiệm với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có cơ cấu quản lý, hệ thống và quy trình làm việc giống nhau, cũng như sự tin tưởng lâu dài giữa hai tổ chức. RA-Cert bổ sung cho năng lực và các khu vực hoạt động hiện tại của NEPCon, và chúng tôi rất vui mừng chào đón RA-Cert tham gia vào NEPCon.”

Tổ chức liên kết của NEPCon và RA-Cert sẽ có hơn 200 nhân viên và một mạng lưới các tư vấn làm việc trên khắp thế giới, cung cấp các dịch vụ ở sáu châu lục.

NEPCon và Rainforest Alliance đã hợp tác chặt chẽ từ năm 1998, bắt đầu với chứng nhận FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM) và sau đó là các dịch vụ khác, gồm chứng nhận trong nông nghiệp. Trên nền tảng mối quan hệ đối tác lâu năm này, phương pháp quản lý chứng nhận của NEPCon và RA-Cert đều theo các nguyên tắc giống nhau. Điều này có nghĩa là việc chuyển giao sẽ diễn ra thuận lợi và các khách hàng sẽ vẫn nhận thấy sự quen thuộc trong mô hình dịch vụ mà họ đã biết, và với độ tin cậy cao.

Thông tin chi tiết: Vui lòng click

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác