Gặp gỡ đoàn mua hàng Đức tại VIFA EXPO 2020!

Tại VIFA EXPO 2020, HAWA cùng phối hợp với SIPPO, Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu của Thuỵ Sĩ, sẽ đón tiếp một tập đoàn mua hàng (buying group) của CHLB Đức. Tập đoàn này đại diện cho hon 1,000 doanh nghiệp đồ nội ngoại thất trên toàn nước Đức và đang tìm kiếm nhà cung cấp với các thông tin về sản phẩm (tiếng Anh) như sau:
✔️Outdoor furniture Aluminium/Teak combination.
✔️Indoor stainless steel upholstery chairs.
✔️Decor items:
– Carpets & footstools – ” atmosphere on the floor”
– Lighting – ” play with light”
– Cushions – ” cozy cushions “
– Accessories – ” finishing touch “
– Paintings, mirrors & clocks – ” art on the wall “
Total concept offers: for youth, for young couples,

Đoàn sẽ đến gặp làm việc trực tiếp tại gian hàng của các DN phù hợp tại VIFA EXPO vào ngày 13/3/2020

Các doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp có thể gửi thông tin đăng ký theo đường link sau: https://forms.gle/Ey7fJZWU1rKyfcWh7

Và chuẩn bị file giới thiệu theo mẫu ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1GDTnGuBzDsCHYe5Nmk-ODrJT5Ds3yEev

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác