GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Bộ tác phẩm
1. Cá vàng
2. Bếp hồng
3. Tuổi thơ vùng cao  
4. Bóng núi
5. Tép bạc
Chất liệu: Gốm nung

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác