GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Một món quà mang nét riêng của Sài Gòn và dấu ấn cá nhân của chính du khách. Đây là món quà có giá trị lớn nhất về tinh thần đối với chính họ và người thân của họ. Việc tạo sản phẩm “đem họ vào Sài Gòn” cũng như “đem Sài Gòn vào họ” là giá trị muốn hướng đến của ý tưởng này. Cũng bởi điều này, sản phẩm sẽ tạo cho du khách có cảm giác sở hữu món quà “độc nhất vô nhị” và muốn chia sẻ hình ảnh/món quà này với mọi người.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác