GIẢI PHÁP CỦA GỖ CỨNG HOA KỲ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG TỪ LIÊN MINH CHÂU ÂU

– Thời gian: 14:15-16:30, ngày 08/03/2024 (thứ Sáu)
Địa điểm: Connect Hall – SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
– Diễn giả:
+ Mr. Ruper Oliver, the Environmental Policy Director of AHEC.
+ Mr. Jarrod Lim, Director of Jarrod Lim Design.
—————–
Nội dung:
+ Cập nhật các thông tin mới nhất về EUDR và phân tích tác động đối với thương mại toàn cầu.
+ Chọn lọc và đánh giá các giải pháp của AHEC để DN gỗ Việt Nam kịp thời thích nghi và đáp ứng EUDR.
+ Chương trình “Legal and Deforestation-Free” cho gỗ cứng Hoa Kỳ và những tác động.
+ Ứng dụng gỗ biến tính nhiệt trong thiết kế nội thất.

✍ DN đăng ký tại: https://forms.gle/qhRpqt1SwrDk4E4fA
————-
𝐇𝐀𝐖𝐀𝐄𝐗𝐏𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒 – 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐋𝐘 𝐄𝐍𝐃𝐎𝐑𝐒𝐄𝐃 𝐄𝐗𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐔𝐑𝐍𝐈𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐅𝐀𝐈𝐑 𝐈𝐍 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌
𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟔-𝟗, 𝟐𝟎𝟐𝟒 – 𝐒𝐄𝐂𝐂 – 799 Nguyen Van Linh Street, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC
𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟕-𝟗, 𝟐𝟎𝟐𝟒 – 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 – 588 Pham Van Dong Street, Thu Duc City, HCMC
– Hotline: +84 987 980 859
– Email: [email protected]
– Website: www.hawaexpo.com/

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác