Gỗ Trường Thành khởi động dự án hoạch định và quản trị nguồn lực SAP ERP

Hệ thống SAP ERP được kỳ vọng sẽ giúp cho Công ty CP Tập đoàn Gỗ Trường Thành hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phục vụ chiến lược phát triển mới của chính công ty.

Chiều ngày 20/9 tại Tp.HCM, đại diện của đơn vị triển khai FPT IS và Công ty Trường Thành đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, chính thức khởi đọng dự án hoạch định và quản trị nguồn lực SAP ERP dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên, của đại diện SAP tại Việt Nam, các Hiệp hội trong ngành, các công ty khác và báo giới. 

Theo như chia sẻ từ đại diện ban dự án, SAP ERP sẽ được triển khai trong 8 tháng với 13 phân hệ: Quản lý mua hàng, Quản lý kho, Quản lý bán hàng và phân phối, Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Quản lý dự án, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Báo cáo quản trị, Tích hợp barcode, Tích hợp BOQ, SAP Fion. Quá trình triển khai dự án sẽ được chia làm 5 giai đoạn: Chuẩn bị dự án, Phân tích – Thiết kế, Xây dựng – Kiểm thử hệ thống, Chuẩn bị vận hành chính thức, Vận hành và hỗ trợ. Hai bên thể hiện cam kết cao độ và nâng cao năng suất làm việc để dự án có thể hoàn thành đúng như kế hoạch đề ra.

“Với cơ cấu hàng xuất khẩu và nội địa mà Trường Thành hiện đang sản xuất là 20:80. Điều này có nghĩa chúng tôi đã dần chuyển hoạt động vào các dự án nội địa. Theo con số thống kê, công ty có hơn 100 dự án trải dài từ Bắc chí Nam và mỗi ngày sản xuất lên đến 3.000 sản phẩm hoặc mẫu. Với khối lượng công việc khổng lồ như vậy, Trường Thành cần có một công cụ hỗ trợ đắc lực sự thay đổi này cũng như đánh giá dự án nào tốt và khả thi. SAP ERP đã được chọn cũng vì lí do đó”, Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Trường Thành nhấn mạnh.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác