Gỗ và Nội thất – Vol 67

Tổng hợp những báo cáo về ngành và những thành tựu trong năm 2018, Thủ tướng đã nêu rõ 6 giải pháp tháo rào cản, khơi nguồn lực, tạo bứt phá cho ngành gỗ. Ngoài ra còn những nội dung đáng chú ý khác như:

– Doanh nghiệp nội trước áp lực ngoại

– Đi tìm “Gu” nội thất của người Việt

– Bức tranh toàn cảnh ngành gỗ năm 2018

– Đích đến 11 USD cho năm 2019

Với phiên bản song ngữ, các đơn vị nước ngoài sẽ dễ tiếp cận những thông tin của thị trường Việt Nam hơn.

Tổng hợp những báo cáo về ngành và những thành tựu trong năm 2018, Thủ tướng đã nêu rõ 6 giải pháp tháo rào cản, khơi nguồn lực, tạo bứt phá cho ngành gỗ. Ngoài ra còn những nội dung đáng chú ý khác như: – Doanh nghiệp nội trước áp lực ngoại – Đi tìm “Gu” nội thất của người Việt – Bức tranh toàn cảnh ngành gỗ năm 2018 – Đích đến 11 USD cho năm 2019 … Với phiên bản song ngữ, các đơn vị nước ngoài sẽ dễ tiếp cận những thông tin của thị trường Việt Nam hơn.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác