Gỗ và Nội thất – Vol 68

Với hàng loạt chuỗi bài về thiết kế, công nghệ, cải tiến nhằm giúp gia tăng giá trị gia tăng đối với sản phẩm nội thất Việt. 

– Từ viện thiết kế các nước nhìn về Việt Nam

– 4 xu hướng mới trong thị trường nội thất thế giới

– Hiệu suất lớn từ thay đổi nhỏ

– Vifa GU – Festival của những nhà sáng tạo

– Mở cánh cửa từ VPA/ FLEGT

Và những góc nhìn mới về ngành Thủ công mỹ nghệ cùng các nội dung đáng chú ý khác được đề cập đến trong số báo này

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác