HAWA CHÍNH THỨC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN ĐẦU TIÊN VỀ GỖ HỢP PHÁP CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI TÊN GỌI HAWA DDS Standards 1.0

Ngày 22/6/2021 vừa qua, thay mặt Ban Chấp Hành HAWA, Chủ tịch Nguyễn Quốc Khanh đã chính thức ký Quyết định số: 11/CV-HAWA phê duyệt và ban hành Bộ Tiêu chuẩn HAWA DDS Standards 1.0, bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đối với nền tảng HAWA DDS và tất cả các doanh nghiệp thành viên của nền tảng này.

Đây là bộ tiêu chuẩn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế gắn liền với tên tuổi của môt hiệp hội ngành gỗ đã ra đời sau 3 năm nỗ lực phát triển nhằm xác minh gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp có xuất xứ từ Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn HAWA DDS Standards 1.0 này được xây dựng dựa trên năng lực đáp ứng của các nhà SX Việt Nam, hài hòa với Định nghĩa Gỗ Hợp pháp trong Hiệp định VPA/FLEGT, và phù hợp với yêu cầu của nhà mua hàng quốc tế trong và ngoài thị trường EU.

Với đặc trưng quốc tế của mình, bộ tiêu chuẩn được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, với sự tham gia biên soạn của nhóm chuyên gia đến từ dự án HAWA DDS và tổ chức NEPCon, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật và đóng góp ý kiến của các chuyên gia đến từ văn phòng FAO khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sau khi được BCH HAWA phê chuẩn, Bộ Tiêu chuẩn sẽ được dịch ra tiếng Việt và phổ biến cho cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm.

Căn cứ trên Quyết định đã được ký, trong thời gian tới, Ban Chấp Hành HAWA sẽ phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tiến hành nhiều hoạt động nhằm truyền thông quảng bá rộng rãi về bộ tiêu chuẩn này trong cộng đồng doanh nghiệp ngành chế biến gỗ & lâm nghiệp Việt Nam, vận động sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương và địa phương trong việc ứng dụng nền tảng HAWA DDS, cũng như vận động sự ủng hộ của các nhà mua hàng & các tổ chức quốc tế, từng bước ứng dụng và công nhận rộng rãi bộ tiêu chuẩn HAWA DDS.

Sự ra đời của nền tảng HAWA DDS cùng với Bộ Tiêu chuẩn HAWA DDS Standards 1.0 sẽ là một bước tiến quan trọng nhằm hiện thực hóa cam kết mạnh mẽ “Nói không với gỗ bất hợp pháp” của cộng đồng doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam trong tuân thủ các đòi hỏi của thị trường quốc tế về sử dụng gỗ có nguồn gốc hợp pháp và tiến tới loại bỏ hoàn toàn gỗ bất hợp pháp ra khỏi chuỗi cung ứng, dần dần đưa Việt Nam trở thành “Trung tâm Sản xuất Đồ gỗ từ nguồn Nguyên liệu Hợp pháp của Thế Giới”.

Kính mời Quý Doanh nghiệp xem bài viết giới thiệu đầy đủ & chi tiết về Bộ tiêu chuẩn này: http://hawadds.com/hawa-chinh-thuc-ban-hanh-bo-tieu-chuan-dau-tien-ve-g—-hop-phap-cho-cong-dong-doanh-nghiep-viet-nam-voi-ten-goi-hawa-dds-standards-1-0-ct1401

⬇ Khi cần tải về Bộ tiêu chuẩn HAWA DDS Standards 1.0, vui lòng truy cập tại:

Link: http://hawadds.com/bo-tieu-chuan-hawa-dds-1-0-cat20

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác