HAWA DDS thông báo tuyển dụng chuyên gia CoC và chuyên gia IT

1. Chuyên gia CoC

Số lượng: 01

Mô tả công việc:

1. Tư vấn phát triển cho HAWA DDS

2. Phát triển Bộ tài liệu giải trình cơ bản (StanDocs)

3. Đào tạo và hướng dẫn thực hành cho các nhân viên của HAWA DDS về các lĩnh vực

     a. Quản ý chuỗi cung ứng gỗ

     b. Hiểu biết về giải trình Due Diligence

     c. Kỹ năng xác minh tài liệu

     d. Kỹ năng đánh giá nguy cơ (Risk Assesment skills)

     e. Kỹ năng kiểm toán công ty

     f. Phát triển tài liệu đào tạo HAWA DDS cho các thành viên

4. Hỗ trợ việc phát triển Tài liệu cốt lõi của dự án (Project Core Material-PCM), bao gồm các Tiêu chuẩn, Quy trình, Luật và Hướng dẫn.

     a. Tư vấn phát triển PCM

     b. Đánh giá và xem xét lại PCM sau khi hoàn thành

     c. Đề xuất chỉnh sửa hoặc bổ sung cho PCM

5. Hỗ trợ phát triển nền tảng HAWA DDS

     a. Tư vấn việc phát triển phần mềm HAWA DDS

     b. Đánh giá các chức năng của phầm mềm khi chạy thử

     c. Phản hồi về các chỉnh sửa và bổ sung cần thiết cho phần mềm.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2018 cho đến khi dự án kết thúc

Yêu cầu công việc:

– Tốt nghiệp Thạc sỹ Lâm nghiệp hoặc cao hơn

– Hiểu và có kinh nghiệm chuyên sâu về Quản lý chuỗi cung ứng và Đánh giá rủi ro của ngành gỗ

– Đã tham gia đào tạo nước ngoài về Quản lý rừng bền vững

– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xác minh CoC và Kiểm toán

– Đã từng làm việc cho các tổ chức nước ngoài về Bảo tồn rừng và Quản lý rừng

– Có kinh nghiệm đào tạo và phát triển soạn thảo tài liệu đào tạo

– Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết và kỹ năng thuyết trình

Thông tin chi tiết: Chuyên gia CoC

2. Chuyên gia IT

Số lượng: 01

Mô tả công việc:

1. Tư vấn và phát triển thiết kế chung và chi tiết cho nền tảng HAWA DDS

2. Tham gia vào việc phát triển Bộ tài liệu giải trình cơ bản (StanDocs)

3. Chuyển bộ tài liệu cơ bản sang các form điện tử cho hệ thống

4. Phát triển giải pháp để trích xuất thông tin từ FORMIS để phát triển Nguồn Cơ sở dự liệu gỗ hợp pháp cho nền tảng HAWA DDS; và tích hợp HAWA DDS vào FORMIS. Bao gồm các nhiệm vụ sau:

     a. Nghiên cứu nền tảng FORMIS và FIMS

     b. Nghiên cứu yêu cầu của HAWA DDS

     c. Phát triển giải pháp

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 10/2018.

Yêu cầu công việc:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính hoặc tương đương

– Có kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về phát triển ERP

– Có kinh nghiệp ít nhất 3 năm phát triển hệ thông ERP và các kinh nghiệm chuyên sâu về OOP, công nghệ web, cơ sở dữ liệu SQL.

– Có kinh nghiệm về quy trình phát triển phần mềm (SCRUM)

– Kỹ năng nghiên cứ và phân tích tốt.

Thông tin chi tiết: Chuyên gia IT

Cách thức nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ và CV qua email: [email protected]
 Người liên hệ: Ms. Thảo – Trợ lý dự án (0283 3526 7710)

——————————————————————————————

Thông tin về dự án HAWA DDS:

Chương trình FLEGT của FAO-EU thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch hành động FLEGT bằng cách cải thiện quản trị rừng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực thông qua các dự án tài trợ ở các quốc gia đủ điều kiện.

HAWA DDS là một dự án được tài trợ bởi Chương trình FLEGT của FAO-EU để phát triển hệ thống trách nhiệm giải trình tự nguyện ở cấp độ hiệp hội để chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc gỗ được sử dụng cho ngành chế biến gỗ tại Việt Nam.

HAWA DDS được phát triển bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA), được sự chấp thuận của VNFOREST trước khi nhận được sự phê duyệt từ Chương trình FLEGT của FAO-EU với tổng ngân sách khoảng 500.000 USD.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác