[Hỗ trợ truyền thông] CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “NÂNG CAO NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP ĐỂ THÍCH ỨNG YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ THỰC HÀNH KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH””

Sau những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, Chính phủ, các bộ, ngành đã có nhiều hoạt động tích cực để “nội luật hóa” các quy định, phần lớn liên quan trực diện tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU,… cho thấy rằng giảm phát thải khí nhà kính đã được coi là một tiêu chí “bắt buộc” thay vì là “tự nguyện” để doanh nghiệp có thể cạnh tranh và tồn tại trong các chuỗi cung ứng.

Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực doanh nghiệp để thích ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và Thực hành kiểm kê khí nhà kính” giúp các doanh nghiệp tham gia chương trình nắm bắt được tổng thể các vấn đề nêu trên, nhanh chóng xác định rõ bối cảnh, thách thức, cơ hội để có chiến lược nâng cao năng lực phát triển theo xu thế “xanh hóa” và bền vững.

Thành phần tham dự:
Chủ trì bởi Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT và Dự án USAID/IPSC do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
Cùng sự hiện diện của các lãnh đạo từ nhiều DN có thẩm quyền tới chuyển đổi xanh – bền vững.

Thời gian – Địa điểm:
8h00 – 17h00 Thứ Tư, ngày 29/11/2023 và Thứ Năm, ngày 30/11/2023
Khách sạn The Hanoi Club, 76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Đăng ký:
Truy cập đường link: https://link.bizfly.vn/oii62i
Quét QR đăng ký trong Thư mời.
BTC chỉ nhận 35 học viên nên quý DN nhanh chóng đăng ký sớm để BTC sắp xếp và ổn định danh sách.

Thông tin chi tiết
Kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn: https://hawa.vn/wp-content/uploads/2023/11/Ke-hoach-to-chuc-Khoa-Dao-tao.pdf
Thư mời tham dự chương trình tập huấn: https://hawa.vn/wp-content/uploads/2023/11/Thu-moi-Doanh-nghiep-dang-ky-khoa-tap-huan.pdf

Liên hệ:
Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV): Chị Nguyễn Huyền My
Điện thoại: 0904.567.579
Email: [email protected]

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác