,

[Hỗ trợ truyền thông] KÍNH MỜI QUÝ DN THAM DỰ TẬP HUẤN “HỆ THỐNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH (DDS) TRONG ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP VÀ KỸ NĂNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ, EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC THỊ TRƯỜNG BẮC Á”

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ thực hiện hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam”, do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp thực hiện với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), VIFOREST sẽ hỗ trợ các DN trong ngành nâng cao năng lực thích ứng với những thay đổi pháp lý trong thương mại sản phẩm gỗ.

Vì vậy, VIFOREST sẽ tổ chức khóa tập huấn “Hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS) trong đảm bảo gỗ hợp pháp và kỹ năng phòng vệ thương mại tại thị trường Hoa Kỳ, EU và một số nước thị trường Bắc Á” với chi tiết như sau:

Thời gian: 8:00 – 17:00, ngày 12/06/2024 (thứ Tư)

Địa điểm: KS Mường Thanh Grand Phương Đông – 2 Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

DN vui lòng xác nhận tham dự qua: tin nhắn EMS hoặc Zalo (0983.477.178) hoặc email: [email protected] / [email protected]

Thời hạn đăng ký: trước ngày 7/6/2024
———————-
Thông tin chi tiết, Quý DN vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/28nmle7p
Liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, ông Cao Xuân Thanh, 0983.477.178

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác